Email

info@rasadministrative.com

Phone

010 8420 948

Privacy policy

RAS administrative services B.V. gevestigd aan de Oleanderstraat 76, 3073 WV te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Dit wij conform met de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:
Oleanderstraat 76
3073 WV Rotterdam
+31 (0)10 842 8913

Functionaris Gegevensbescherming van RAS administrative services B.V.: Enrique Ras en is te bereiken doormiddel van enrique@rasadministrative.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RAS administrative services B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze dienstverleningen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijf gegevens;
 • Adres gegevens;
 • Voor- en achternaam;
 • BSN en ID gegevens;
 • Bankgegevens;
 • E-mail, telefoon en correspondentiemiddelen;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een contact verzoek op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Met welke doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RAS administrative services B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

RAS administrative services B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder daar een collega van RAS

 

administrative services B.V. tussen zit. RAS administrative services B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

 • Cloud opslaan;
 • E-boekhouden;
 • Loon;
 • E-mail programma;
 • Microsoft office.

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

RAS administrative services B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Cloudopslag 5 jaar per boekjaar;
 • Papieren dossier vorming wordt bij einde overeenkomst digitaal gearchiveerd en papieren stukken vernietigd.

Delen persoonsgegevens met derden

RAS administrative services B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u conform de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RAS administrative services B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RAS administrative services B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RAS administrative services B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar enrique@rasadministrative.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . RAS administrative services B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

RAS administrative services B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met enrique@rasadministrative.com.